ஆடு மற்றும் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு

ஆடு மற்றும் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு

COD-விலை : ₹ 249
ONLINE-விலை : ₹ 199 249 20.08 % off
For online Payment orders only Rs. 199 & Free Delivery

*புத்தகத்தை வாங்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் மட்டும் கீழ்கண்ட தகவல்களை உள்ளீடு செய்து அனுப்பவும்

☝ பெயரில் குறைந்தபட்சம் 4 எழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும் (Example : DHNARAJ.P)

☝ மொபைல் எண் 10 இலக்கங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் *

☝  குறைந்தபட்சம் 3 எழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும்

☝ குறைந்தபட்சம் 4 எழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும்

☝ Town/City குறைந்தபட்சம் 4 எழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும்

☝ District குறைந்தபட்சம் 4 எழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும்

☝ அஞ்சல் எண் 6 இலக்கங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் *

Online வழியாக பணம் செலுத்தி புத்தகம் வாங்கினால் Delivery Charge இல்லை, மேலும் ரூ.50/- தள்ளுபடி, Delivery time 2 - 4 days, Online வழியாக புத்தகம் வாங்கினால் ரூ. 249 புத்தகம் ரூ.199 மட்டுமே


COD - வழியாக புத்தகம் வாங்கினால் , ₹249+ Shipping charge : ₹ 33 + Postal commission, Delivery time 5 - 7 days.

www.nithrabooks.com